Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AlphaCode

DeepMind เปิดตัว AlphaCode ทดสอบแข่ง Coding กับมนุษย์ เตรียมพัฒนาสู่ AI เขียนโปรแกรมอัตโนมัติในอนาคต

DeepMind เปิดตัวระบบ AI ที่ชื่อ AlphaCode โดยได้ทำการทดสอบระบบผ่าน Codeforces เว็บไซต์แข่งขันเขียนโค้ดของมนุษย์และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 54% แรกของผู้เข้าแข่งขัน พร้อมทั้งเตรียมพ...