Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Alternative Data

SCB Abacus ส่งเทคโนโลยี Inhouse ปล่อยสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย ตั้งเป้าระดมทุน Series B ภายในปี 65

SCB Abacus ตั้งเป้าพลิกชีวิตการเงินคนไทยกู้ยาก 10% หรือราว 2.5 ล้านคน ภายในปี 67 ส่งเทคโนโลยี Inhouse ปล่อยสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย ถูกใจคนไทย พร้อมตั้งเป้าระดมทุน Series B ภายในปี...

ธปท. เตรียมเปิดทาง Alternative Data สามารถใช้กู้สินเชื่อได้พร้อมหนุน Digital Lending ในไตรมาส 3

ภาครัฐหันมาให้ความสนใจกับการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ธปท.จะออกกรอบอนุญาตในการทำธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล หรือ Digital Lending โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี...