LATEST IN Amazon.com

Amazon เพิ่มตัวเลือก International Shopping พร้อมเพิ่มสกุลเงินบาทแล้ว

เอาใจนักช็อปทั่วโลกบ้างแล้ว ล่าสุดเว็บไซต์ E-Commerce รายใหญ่อย่าง Amazon เปิดให้ตั้งค่าประเทศในการซื้อของผ่านแอปและเว็บไซต์เป็นแบบ International Shopping เพื่อส่งของได้จากทั่วโลก ...

JOB