Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN au bon pain

Au Bon Pain (Thailand) รีแบรนด์ เปิดตัว ‘น้องเฌอแปง’ หรือ ‘น.ส.อุบลพรรณ’ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

ถือเป็นอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ขวัญใจคนไทยอีกแบรนด์หนึ่ง สำหรับ Au Bon Pain ที่ล่าสุดได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว ‘น้องเฌอแปง’ หรือ ‘น.ส.อุบลพรรณ’ เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุ...