LATEST IN au bon pain

Au Bon Pain (Thailand) รีแบรนด์ เปิดตัว ‘น้องเฌอแปง’ หรือ ‘น.ส.อุบลพรรณ’ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

ถือเป็นอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ขวัญใจคนไทยอีกแบรนด์หนึ่ง สำหรับ Au Bon Pain ที่ล่าสุดได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว ‘น้องเฌอแปง’ หรือ ‘น.ส.อุบลพรรณ’ เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุ...

JOB