Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AU Poll

AU Poll ร่วมกับ 'GET' เผย 1 ใน 3 ของคนกรุงยังไม่เคยใช้แอปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างและยังมองหาตัวเลือกเพิ่ม

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll ) ได้ร่วมกับ “GET” แอปพลิเคชั่นสำหรับบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์วิน รับส่งพัสดุ และส่งอาหาร จัดทำผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นใ...