Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AURA

ร้านทอง Aura เปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 13.90 บ. เพิ่มขึ้น 27.52% จากราคา IPO 10.90 บ.

หุ้นร้านทอง บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) พุ่งแรง หลังเข้าเทรดวันแรกด้วยราคาเปิดที่ 13.90 บาท เหนือราคา IPO ที่ 10.90 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.52%...