LATEST IN availebel

ถอดบทเรียน ‘Made by TODD’ จากผลิตภัณฑ์ซอสต่อยอดสู่แอปฯ ‘Availabel’

หากพูดถึงคุณ ‘ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี’ เราจะนึกภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทบุญรอดฯ แต่ด้วย Passion ส่วนตัวที่มีความชื่นชอบในอาหารและการทำอาหาร ทำให้คุณต๊อดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ส...

JOB