LATEST IN B2P

SCG อัพเดทผลการใช้ Blockchain ด้านจัดซื้อครบ 1 ปี ลดต้นทุนได้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์

SCG เผยผลสำเร็จหนึ่งปีหลังนำ Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-วางบิล-ชำระเงิน ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการได้ 56,000 นาที อ้างอิงจากปริมาณรายการต่อวันหากมีคู่ธ...

JOB