Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Babel

คำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก Zipmex Thailand

คำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก Zipmex Thailand โดยได้หารือกับทาง Babel อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับ Celsius บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงส่วนน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้...