Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bangkok Air Pollution

มาดู ชิลี และ เกาหลีใต้ ผลักดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นพิษ

แน่นอนว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเรา กำลังประสบกับปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ในช่วงที่ผ่านมาหากมองไปทั่วรอบกรุงเทพ เราจะเห็นหมอกควันลอยไปทั่วทั้งเมือง ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าปัญหามลพิษทางอ...

JOB