LATEST IN BCEL

'ธนชาต' จับมือพันธมิตร 'BCEL' ลาว ร่วมมือกันพัฒนาการใช้มาตรฐาน QR Code

ธนชาตหนุน “สังคมไร้เงินสด” ตามนโยบาย ธปท. จับมือพันธมิตร BCEL จาก สปป.ลาว ร่วมมือกันพัฒนาในการใช้มาตรฐาน QR Code สำหรับธุรกรรมชำระเงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ข้ามประเทศครั้งแรก เปิดโอกาส...

JOB