Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN binance.us

ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Binance ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในอเมริกา สั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดของ Binance และ CZ

กลต.สหรัฐฯ ยื่นคำร้องฟ้องขอสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของ Binance, Binance US รวมถึง CZ ในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของอเมริกา ล่าสุด Binance US สั่งระงับการซื้อขายเหรียญคู่ USDT, B...

ก.ล.ต. สหรัฐฯ เปิดสอบ Binance ปมเสนอหลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ?

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ตั้งข้อสงสัยว่า Binance Coin (BNB) อาจจะเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ควรจะต้องจดทะเบียนกับหน่วยกำกับดูแล...

CEO Binance ประกาศจะนำ Binance.US ขาย IPO เข้าตลาดหุ้นอเมริกาในอีก 3 ปี

Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance มีแนวโน้มที่นำแพลตฟอร์ม Binance.US เข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า...