Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN binance.us

CEO Binance ประกาศจะนำ Binance.US ขาย IPO เข้าตลาดหุ้นอเมริกาในอีก 3 ปี

Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance มีแนวโน้มที่นำแพลตฟอร์ม Binance.US เข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า...

JOB