Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BitMEX

IMF แนะนำนักลงทุนอย่าตื่นตระหนกใน Crypto แม้เจอเหตุการณ์วิกฤติ LUNA

แม้ว่าการล่มสลายของ Terra และมูลค่าที่ลดลงถึง 99% ของโทเค็น LUNA เมื่อต้นเดือนได้ส่งผลกระทบไปทั่ววงการสินทรัพย์ดิจิทัล แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เรียกร้องให้สมาชิกชุมช...