Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Blisby

แนะนำ Startup Blisby พื้นที่สำหรับคนรักสินค้า Handmade

สินค้า Handmade งานฝีมือที่มาพร้อมไอเดียและการออกแบบสวยๆ เรียกว่าบ้านเราไม่เป็นรองใคร  สำหรับผู้ขายหลายครั้งก็ไม่รู้จะไปโปรโมต ปล่อยของดีแบบนี้ที่ไหน ในขณะที่คนซื้อก็อยากหาศูนย์กลา...