Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN block contacts

Tinder เพิ่มฟีเจอร์ ‘Block Contacts’ ป้องกันคนรู้จัก ไม่ให้มาเห็นเราได้

Tinder เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนั่นคือ “Block Contacts” หรือการบล็อกคนรู้จักในแอปเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการเจอคนรู้จักในแอปเดตหาคู่...

JOB