Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN block-on-the-beach

ประมวลภาพโอกาสสู่อนาคตกับงาน Block on the Beach

จากไอเดียของการจัดงานรวมตัวผู้นำทางธุรกิจจากทั่วประเทศ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ไร้พรมแดนจากทั่วโลกในงาน Block on the Beach...

คว้าโอกาสให้ธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain กับตัวจริงวงการในงาน Block on the Beach

สำหรับ CEO ที่สนใจอยากจะเอาบล็อกเชนมาช่วยยกระดับธุรกิจ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มยังไง จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ต้องมาหาคำตอบที่งาน Block on the Beach 1-3 มิถุนายนนี้ ณ จังหวัดภูเก็ต...