Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Body Scaning

สนามบินมาเลเซีย เพิ่มความรวดเร็ว ยกเลิกการตรวจค้นร่างกายในครึ่งปีหน้า ยืนยันยังคงความปลอดภัย

Anthony Loke รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย กล่าวว่า หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) และ สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (KLIA2)...