LATEST IN Business Model Workshop

SCG จับมือองค์กรพันธมิตร นำ Alexander Osterwalder จัด Workshop พัฒนาธุรกิจครั้งแรกในไทย

SCG ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรม โดยร่วมกับหลากหลายองค์กร จัดงาน “Inno Meetup: Business Model Workshop” ซึ่งมี “Alexander Osterwalder” หนึ่งในนักคิดด้านการบริหารจัดการที่ได้รั...

JOB