Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Business today

สู้ Disruption! อดิศักดิ์ตั้งสื่อใหม่ ให้อดีตคนบางกอกโพสต์นั่งบรรณาธิการอำนวยการ

คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ อดีตผู้บริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้เปิดเผยผ่าน Facebook ว่า ได้เปิดตัวทีมงาน Business​ Today​ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณธนาชัย​ ธีรพัฒนวงศ์เป็นประธ...