Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Buy-back

ภาวุธเผยวันนี้ TARAD ไร้เงา Rakuten แล้ว 100%

หลังจากมีข่าวว่า Rakuten จะถอยทัพจากไทยไปเมื่อช่วงต้นปี ล่าสุด ภาวุธผู้ก่อตั้ง Tarad ออกมาเปิดเผยกับ Bangkok Post อย่างชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ Tarad ได้ซื้อหุ้นคืนทั้งหมดกลับมาแล้ว......