Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CAC

จีนประกาศระงับสินค้าจากผู้ผลิตชิปสหรัฐฯ ระบุไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซของจีน (CAC) ประกาศระงับสินค้าบางรายการของ Micron Technology ผู้ผลิตชิปจากสหรัฐอเมริกา หลังไม่ผ่านการตรวจสอบในด้านความปลอดภัย สำหรับเครือข่ายของจีน (Netw...