Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Career

'เมื่อทักษะนั้นสำคัญกว่าใบปริญญา' Google เปิดตัวคอร์สเรียน เน้นทักษะการทำงานในโลกจริง เปลี่ยนอนาคตแห่งการศึกษา

Google จะเปลี่ยนการศึกษาแบบเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิงได้หรือไม่? เมื่อไม่นานมานี้ทาง Google ได้ทำการประกาศที่สามารถจะเปลี่ยนอนาคตการทำงานและการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยการเปิดตัวหลักสูตร...

เล่าประสบการณ์คนไทย บริหารธุรกิจในต่างแดน ของคุณจุฬามาศ แห่ง MQDC India

เมื่อพูดถึงคนไทยในที่ทำงานต่างประเทศ มุมมองของพวกเขาอาจดูไกลตัวจากความแตกต่าง แต่จริงๆ แล้ว พวกเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากประสบการณ์อันแตกต่างเหล่านั้น ที่เราสามารถนำเรียนรู้และต่อ...