Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cartier

3 แบรนด์หรู Louis Vuitton, Cartier, Prada เตรียมใช้ Blockchain ตรวจจับของปลอม

Louis Vuitton, Cartier และ Prada แบรนด์เนมไฮเอนด์ (Hi-End) ร่วมมือกันตรวจสอบสินค้าลอกเลียนแบบผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain...