Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Charity

'Jeff Bezos' CEO Amazon เตรียมตั้งกองทุน 2 พันล้านเหรียญเพื่อการกุศล

เศรษฐีอันดับ 1 ของโลกอย่าง 'Jeff Bezos' CEO Amazon แถลงผ่าน Twitter ส่วนตัวโดยกล่าวว่าจะตั้งกองทุนที่ชื่อว่า "Day One Fund" โดยจะนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวที่ไรบ้านอยู่อาศัย และเตรี...