LATEST IN Commission

Lazada ประกาศตัดค่าคอมมิชชันในการขายเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาลาซาด้า (Lazada) ประเทศส่งจดหมายข่าวถึงผู้ขายของตนเอง โดยมีหัวข้อว่า "ข่าวใหญ่มาแล้ววว! 0% คอมมิชชัน!!! ไม่มีค่าคอมมิชชันในการนำสินค้ามาขายที่ล...

JOB