Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Connect2OCBC

OCBC เปิดตัว Connect2OCBC ธนาคารแรกในสิงคโปร์ที่เปิด API ให้กับนักพัฒนาภายนอก

เราเห็นข่าวความร่วมมือของธนาคารกับ Fintech กันมาตลอด แต่ผู้อ่านหลายคนมักถามเข้ามาว่า อยากเห็นจุดเริ่มต้นโครงการที่ดูจับต้องได้มากกว่านี้ว่าเป็นอย่างไร ข่าวนี้มาได้ทันท่วงทีพอดี......