LATEST IN Cooling Mask

บริษัทญี่ปุ่นเร่งพัฒนาหน้ากากอนามัยแบบเย็นต้อนรับหน้าร้อน

บริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นรีบเร่งที่จะพัฒนาหน้ากากอนามัยแบบเย็นที่จะช่วยเพิ่มความแห้งและความเย็นสำหรับผู้คนในหน้าร้อน ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19...

JOB