LATEST IN Coupang

Coupang ยักษ์ใหญ่ E-commerce เกาหลีใต้ เตรียมขาย IPO เข้าตลาดหุ้นอเมริกา

Coupang ยักษ์ใหญ่ E-commerce เกาหลีใต้ เตรียมขาย IPO เข้าตลาดหุ้นอมเริกา คาดการณ์ว่านี่จะเป็นการ IPO ของบริษัทต่างประเทศในสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การ IPO ของอาลีบาบา โฮลดิ้ง ก...

JOB