Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Coursera

Coursera แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ เตรียมเข้าตลาดหุ้นสหรัฐ​

Coursera ธุรกิจการเรียนออนไลน์แบบ MOOC (Massive Open Online Course) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเข้า...

Google เปิด 3 คอร์สเรียนออนไลน์ใหม่ ทักษะมาแรงแห่งอนาคต Data analytics, Project management, UX Design

Google ประกาศเปิด 3 คอร์สออนไลน์ใหม่ Data analytics, Project management, UX Design สอนโดยพนักงาน Google ผ่าน Coursera เรียนจบมีใบรับรอง ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3-6 เดือน เคลมว่าเทียบเ...