Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Curve

"Curve" ฟินเทคจากลอนดอน ลิงก์บัตรธนาคารต่างๆ มาไว้ในบัตรเดียว

"Carry all your cards in one card" คอนเซปต์รวบรวมหลายการ์ดในการ์ดเดียวอาจฟังดูไม่ใหม่ แต่ก็ไม่ง่ายเช่นกันที่จะทำให้เกิดขึ้นได้สำหรับบัตรสายการเงิน......