Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cyberspace Administration of China

รัฐบาลจีนสั่งถอด Didi แอปบริการโดยสาร Taxi รายใหญ่ของจีน หวั่นละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หน่วยงานกำกับดูแลบริหารไซเบอร์สเปซของจีน หรือ Cyberspace Administration of China (CAC) ได้ถอดแอปพลิเคชัน Didi Chuxing แอปพลิเคชันบริการโดยสารแท็กซี่รายใหญ่ของจีนออกจาก App Store ขอ...