Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data using

สรุปเทรนด์การใช้งานอินเทอร์เน็ตช่วงปีใหม่ 2019 จากสองค่ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทย

AIS และ dtac สองค่ายโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ในไทยเผยถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวไทยในช่วงปีใหม่ 2019 โดยจังหวัดครองแชมป์การใช้งานสูงสุดคือ กรุงเทพ และจังหวัดที่ใช้งานน้อยสุดคือ...