Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN datally

เมื่อ Google กังวลปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ เปิดตัวแอปฯใหม่ 'Datally'

Google เผยสถิติว่า ในเดือนมกราคม 2014 มีปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 42% แต่ในเวลานี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น 67 % และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณ 80,000 คนต่อเดือน โดยปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งาน...