Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Dave McClure

Cheryl Yeoh อ้างถูก Dave McClure คุกคามทางเพศ

มีข่าวฉาวออกมาต่อเนื่องหลังจากการลงจากตำแหน่งของ Dave McClure ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ 500 Startups ซึ่ง The New York Times ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ Dave McClure ต่อ Sa...

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทีมงาน 500 TukTuks หลังข่าวการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร Dave McClure

หลังจากมีข่าวใหญ่ออกมาเรื่องประเด็นการโยกย้ายผู้บริหารสูงสุด Dave McClure กองทุน 500 Startups ตามเวลาไทยเมื่อเช้านี้ หลังจากมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้น และทาง Co-founder 'Christine Tsa...

ฟัง Dave McClure พูดถึง Startup Ecosystem ไทยกับแผนปี 2016

ในวงการ Startup คงไม่มีใครในตอนนี้ที่ไม่รู้จัก Dave McClure ผู้ก่อตั้ง 500 Startups และเป็นหนึ่งใน Paypal Mafia กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในวงการธุรกิจไอทีในปัจจุบัน ทีมงานได้มีโอกาสพบ Dav...