Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN delivereat

Teleport บริษัทโลจิสติกส์ของ AirAsia เข้าซื้อกิจการ Delivereat ในมาเลเซีย เตรียมรุกธุรกิจ Food Delivery ทั่วอาเซียน

Teleport บริษัทร่วมทุนด้านโลจิสติกส์ของ Airasia Digital ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ Delivereat แพลตฟอร์มดิลิเวอรี่อาหารออนไลน์ชั้นนำของมาเลเซียด้วยมูลค่า 9.8 ล้านดอลลาร์สหรั...