LATEST IN DJI

ทำความรู้จัก Drone เพื่อการเกษตรกรรมไปกับ DJI

ดีเจไอ ผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์โดรนเพื่อการพาณิชย์ และเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากอากาศชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ ดีเจไอ อะกราส์ เอ็มจี-วันพี (Agras MG-1P) ซึ่งเป็นโดรนเพื่อการเก...

JOB