LATEST IN e27

สัมภาษณ์พิเศษ TakeMeTour เจ้าของรางวัล People’s choice award จากงาน e27 Thailand Qualifier

เราได้แนะนำทีมที่เป็นตัวแทนของไทยจากงาน e27 Thailand Qualifier นั่นคือทีม FlowAccount ไปแล้ว คราวนี้เราขอแนะนำอีกทีมที่ได้รับรางวัล People’s choice award อีกทีม เป็น Startup ที่ทำเ...

สัมภาษณ์พิเศษ: FlowAccount ระบบบัญชีออนไลน์ The Judges’ Choice จากงาน e27 Thailand Qualifier

ก่อนหน้าผมเคยเขียนบทความแนะนำผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตอบโจทย์กลุ่ม Startup ด้วยกันเองรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กด้วย นั่นก็คือระบบบัญชี FlowAccount และเมื่องาน e27 Thailand Qualifier คัดเลือกทีม...

JOB