LATEST IN EasyHome

Alibaba ลงทุน 867 ล้านดอลลาร์ใน EasyHome ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในจีน

Alibaba ลงทุนใน EasyHome บริษัทจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในจีน จำนวน 867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเข้าถือหุ้น 15 เปอร์เซ็นต์ เตรียมนำแนวคิดการค้าปลีกรูปแบบใหม่ หรือ New Retail ที่ป...

JOB