Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Economic trend

Visa เผย 6 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงการค้าในรูปแบบดิจิทัลของไทยในปี 2022 รวมถึงอนาคต

Visa ในฐานะผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ได้สรุป 6 เทรนด์สำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงการค้าในรูปแบบดิจิทัลของไทยในปี 2022 รวมถึงอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลอินไซด์ให้กับภาคธุรกิจ...