Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN econymic

CEO ของ Kellogg แนะชาวอเมริกันควรหันมากินซีเรียลเป็นมื้อเย็น ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ตอนนี้หลังจาก Gay Pilnick ที่เป็น CEO บริษัทซีเรียลชื่อดังอย่าง Kellogg แนะนำชาวอเมริกันควร ‘กินซีเรียลเป็นมื้อเย็นแทน’ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ...