LATEST IN Ego

ศัตรูอันดับหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ดี คือ ‘อีโก้’

เรื่องเล่าของ Cees ’t Hart ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Carlsberg Group ในวันแรกที่เขาเข้าทำงาน เขาได้รับ key card ห้องทำงานส่วนตัวบนชั้น 20 โดยสามารถใช้ลิฟท์คนเดียวแบบไม่จอดแวะชั้นไหนเล...

JOB