Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ego

ศัตรูอันดับหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ดี คือ ‘อีโก้’

เรื่องเล่าของ Cees ’t Hart ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Carlsberg Group ในวันแรกที่เขาเข้าทำงาน เขาได้รับ key card ห้องทำงานส่วนตัวบนชั้น 20 โดยสามารถใช้ลิฟท์คนเดียวแบบไม่จอดแวะชั้นไหนเล...