Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Emoji Kitchen

วิธีออกแบบ Emoji ของตัวเองง่าย ๆ กับฟีเจอร์ Emoji Kitchen บน Google Search

Google มีลูกเล่นใหม่ชื่อว่า Emoji Kitchen ที่สามารถผสมคาแรคเตอร์ต่าง ๆ ของเหล่าอีโมจิให้ออกมาเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ ได้แล้ว...