LATEST IN Enconcept

สร้าง Platform เรียนออนไลน์ ให้เรียนได้ไม่ต้องกลัววิกฤตกับ ครูพี่แนน แห่ง Enconcept

การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นตัวปลดล็อกนวัตกรรมใหม่ในหลายอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษาที่ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยให้การเรียนรู้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพไป นักเรียนไม่...

JOB