Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN fda

FDA อนุมัติ Neuralinks ของ Elon Musk เริ่มดำเนินการฝังชิปในสมองมนุษย์

บริษัทผลิตชิปฝังสมองของอีลอน มัสก์ ประกาศว่าได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแล้วให้สามารถดำเนินการทดลองฝังชิปในสมองมนุษย์เป็นครั้งแรก...