Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN figure

BMW เตรียมใช้ Humanoid ในงานผลิต ช่วยทำงานซ้ำซากและอันตรายแทนคน

Figure สตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์ได้ลงนามข้อตกลงทางการค้า กับ BMW เพื่อนำหุ่นยนต์แบบ humanoid มาใช้โรงงานผลิตของ BMW ในเมืองสปาร์ตันเบิร์ก รัฐเซาท์แคโรไลนา ในสหรัฐอเมริกา เพิ่มประสิทธิภ...