LATEST IN Finlan

ฟินแลนด์ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการเตรียมผลักดันนโยบายทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ตามข่าว

รัฐบาลฟินแลนด์ออกมาชี้แจงกรณีข่าวของนายกฯ หญิงในการนำเสนอแนวคิดทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ว่าไม่ได้มีการผลักดันจริง เนื่องจากเป็นความเห็นของเธอเมื่อครั้งตอนเข้าร่วมงานครบรอบของพรรค ซึ่ง...

JOB