Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fortress

SoftBank แห่งแดนอาทิตย์อุทัยเล็งซื้อ Fortress บริษัทจัดการการลงทุนหุ้นนอกตลาดยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกา

หลังเปิดดำเนินงานมากว่าสามทศวรรษ SoftBank กลุ่มธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นและผู้ก่อตั้ง-นาย Masayoshi Son เป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของความทะเยอทะยานและการเดินกลยุทธ์ที่บางครั้งก็ชวนให้ฉงนสน...