Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Globe telecom

Jack Ma บุกฟิลิปปินส์แล้วลงทุนใน FinTech บริษัทลูกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ Globe Telecom

ข่าว Ant Financial บุกไทยช่วงปลายปีก่อนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ เพราะ Ascend Money ที่ทาง Ant Financial ลงทุนไปนั่น ไม่ใช่มีแค่ในไทย แต่กำลังขยายธุ...