Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gogoro

Gogoro สตาร์ทอัปผลิตรถสกู๊ตเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ พร้อมจำหน่ายแล้วที่ไต้หวัน

Gogoro สตาร์ทอัปสายฮาร์ดแวร์ผู้ผลิตรถสกู๊ตเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ ออกมาประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะวางจำหน่ายในช่วงหน้าร้อนปีนี้ เริ่มที่ไต้หวันบ้านเกิด......