Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Google Global Accelerator

สัมภาษณ์พิเศษ QueQ กับแรงบันดาลใจก้าวสู่เวทีระดับโลก ด้วยการนำ OKR มาใช้

ในวงการ Startup หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกว่า Startup ที่ชื่อ QueQ หนึ่งใน Startup ไทยที่มาช่วยจัดการบริหารคิวให้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 20 คน และมีผู้ใช้งานกว่า 700,000 ร...